ESCOLA SANT MEDIR

ESCOLA SANT MEDIR

ESTIMAR-SE I ESTIMAR PER CRÉIXER I MILLORAR


Dins de les activitats del curs sempre fem que diferents persones de variats ens parlin i expliquin la seva experiència en un tema concret.
Quan vas contactar amb mi per oferir la teva experiència personal, vaig notar que aquella xerrada seria molt més que l´experiència d´un accident.
Els nois/noies de 3r i 4t d’ESO estan en una edat que, a vegades, costa que entrin en l’explicació, estiguin atents o que simplement els interessi.
En el cas de teu, ja varen mostrar interès abans que vinguessis, ja que entraren en la web i la van comentar molt.
De vegades i, tu ho saps bé, prendre una decisió o una direcció pot representar una situació o un final molt diferent. 
El dia de la trobada amb els alumnes, va sorgir aquell petit contratemps de l´hora de la xerrada i va ser una bona ocasió per estar més estona amb els alumnes comentant el teu cas, es va crear sense dubte una major expectació.
Una vegada feta la presentació els nois i noies, varen anar endinsant-se  en el teu relat d’una manera molt especial. Varen captar la teva experiència vital de com la voluntat pot fer coses impensables.
Moltes vegades la gent pensa que els adolescents estan només pendents del mòbil i del joc, molt al contrari, quan troben un relat que realment els hi entra dins seu, no el deixen anar i els interessa molt. Crec que capten molt bé la sinceritat i valoren molt el que una persona els hi explica des del cor.
En essència aquesta va ser l´experiència que ens va quedar a tots de la teva xerrada.

Espero que en cursos vinents puguis repetir aquesta experiència a altres alumnes de Sant Medir.
Jordi, moltes gràcies per tot

PERE ROIG –  CAP D’ESTUDIS D’ESO