Resiliència

La resiliència és la capacitat que té una persona per a resistir i superar agressions continuades. Està relacionada amb l’autoestima. Està demostrat que la resiliència d’una persona és major quan compta amb almenys una bona relació afectiva amb una persona. Quan un subjecte es comporta de manera resilient, pot recuperar-se després d’una vivència traumàtica i fins i tot pot sortir-ne enfortit.

JORDI DIZ  GARCIA   (AST)  Al servei de tots

hola@jordidiz.com

FOTOGRAFIA